top of page

STRATEJİK MARKA YÖNETİM SÜRECİ

Marka Değeri oluşturmak, markanın tüketici algılarında vazgeçilmez marka olmasını sağlamak için uyguladığımız Stratejik Marka Yönetim Sürecimarkalaşma yolunda ilerleyen markanın hedeflerine ulaşması, sürekliliğinin sağlanması ve marka değerinin oluşturulması için, marka yapılanması, markanın ölçümlenmesi ve marka yönetimini kapsayan yol haritasının belirlenmesi ve yönetimidir. Stratejik Marka Yönetim Süreci temel olarak 4 ana süreçten oluşmaktadır;

 

Kimlik Yönetimi - Identity Management; Markanız kim? Kimi hedefliyor? Nasıl lanse edilecek? Karakteri, mesajı, rengi, sloganı nasıl olacak? Marka kimliğinin tanımlanması, marka yönetim sürecinin  temelini oluşturur. Öncelikle, markanızın hedef kitlesini belirleyin, segmentasyon ayrıştırması yapın, markanızı tanımlayın. Yalın olun, net olun, duygulara hitap edin. Hedef kitleniz neden hoşlanıyor? Onların üzerinde nasıl bir etki bırakmak istiyorsunuz ? Markanıza ne hissetmelerini istiyorsunuz? Rakipleriniz kimler? Markanızı rakiplerinizden ayrıştıran farklılıkları neler? Markanın güçlü yönlerini tanımlayın ve marka iletişim dilini belirleyerek marka konumlandırmasını gerçekleştirin.

 

Kanal Yönetimi - Channel Management; Hedef kitleniz ile iletişime geçeceğiniz marka iletişim kanallarını belirleyin. Hedef kitleniz nerede? Ne yapıyor? Neyi seviyor? Nelerden bahsediyor? Markanızın hedef kitlesi ile iletişime geçeceği online ve offline pazarlama kanalları neler? Belirleyin ve görünür, farklı olun, merak uyandırın.

 

Algı Yönetimi - Perception Management; Markanız tüketicisi algısında nasıl bir çağrışım yapıyor? Yarattığı duygusal çağrışımları ve marka hakkındaki düşünceleri neler? Markanız hakkındaki kararları ne? Birbirleri ile konuşuyorlarmı? Şikayetleri neler? Algılardaki yerinizi araştırın, tüketicileriniz gibi olun, empati yapın.

 

İlişki Yönetimi - Relationship Management; Aldığınız geri bildirimler ile gerekli geliştirme ile iyileştirmeleri yapın, markanızın itibarını yönetin. Sürekli olun, sadık tüketici kazanın. Sadık tüketicilerinizi ödüllendirin. Duygusal etkileşim sağlayın.

 

Raporlar, ölçümlemeler, geri bildirimler, dönüşümler, bilmemiz gereken önemli veriler olmakla birlikte, dünyadaki bilinen örneklere baktığımızda, hayatımızın her alanında esas olanın empati yapmak ve her zaman ben olsam markam için ne düşünürdüm sorusunu sormak olduğunu unutmamalıyız. 

 

Nagihan Ünüvar

* Tüm yayınlarımızın hakları saklı olup, yayınlarımızın kullanılması için Markam Sen ve Nagihan Ünüvar'ın kaynak olarak gösterilmesi gerekmektedir.

bottom of page