top of page

Kurumsal Kimlik Yönetimi

Kurumsal kimlik, markanın logosu, web sitesi, basılı materyalleri ve fiziksel ortamının marka konseptine uygun mimari tasarımı, çalışanların davranışları ve insan kaynaklarına kadar bir çok unsuru içerisinde barındırmaktadır. Günümüz rekabet ortamı ve insanların bilinç düzeyinin yükselmesiyle birlikte kurumsal kimlikte yaratıcılık, kalite ve bütünsellik algısı gittikçe önemini artırmaktadır.​

Markam Sen Kurumsal Kimlik Yönetiminde; kurumun felsefesi, çalışanların kurumsal davranışları, kurumsal imaj, kurumsal kültür ve kurumsal iletişim bir bütün olarak ele alınmaktadır. Markanın kurum içi ve kurum dışı kimliğinin belirlenerek, planlanması ve uygulanmasını gerçekleştiriyoruz. 

 

Markam Sen Kurumsal Kimlik Yönetim Süreci:

  1. Araştırma: Masa başı, kurum içi ve kurum dışı bire bir görüşmeler,

  2. Kontrol: Görsel, iletişim ve davranışlar,

  3. Analiz: Kimlik temel yapısının belirlenmesi

  4. Görsel kimlik: Birlikte çalışılacak ajans ve mimari ofisin belirlenmesi, içerik ve dizayn geliştirme,

  5. Materyaller: Kurum içi ve kurum dışı kurumsal kimliğe uygun materyallerin, promosyonların geliştirilmesi,

  6. Tanıtım: Kurumsal kimliğin kurum içi ve kurum dışı tanıtımının yapılması, 

  7. Uygulama: Kurumsal kimlik kontrol kitapçığının hazırlanmasıdır. 

 

bottom of page