top of page

Marka ve Pazarlama Yönetimi

Belki yeni bir iş kuruyor, yeni bir ürün yaratmak istiyor ya da var olan markanızın güçlendirilmesine, marka bilinirliğini artırmaya ve farkındalık yaratmaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Başlangıç noktanız ne olursa olsun, markanız için doğru bir yol haritası oluşturarak yola çıkmak için hazırsınız.

Öncelikle, deneyimli bir marka danışmanıyla çalışmanın size sağlayacağı faydalardan kısaca bahsetmek istiyoruz. 

 

Marka Danışmanı Kimdir?

Marka Danışmanı, eğitimi ve uzun yıllara varan profesyonel deneyimiyle, marka ve pazarlama yönetiminde bilgi sahibi olan, markanın yaratım ve gelişiminde aktif rol alarak, markalaşma sürecinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayan ve marka değerine ulaşmayı hedefleyen uzman kişidir.

 

Neden Marka Danışmanı ile Çalışmalısınız?

Marka Danışmanının işi gücü markadır. Markayı ve hedef kitleyi anlamak üzere odaklanır. Profesyonel bir marka danışmanı, marka vaadinize uygun bir marka kimliği inşa etmenizi sağlar. Markanızı, sektörünüzü, rakiplerinizi ve hedef kitlenizi analiz eder. Marka karakterinizi belirler ve farklılıklarınızı tanımlayarak marka yol haritasını hazırlar, pazarlama planı ve bütçesini oluşturur. 

Neden Markam Sen?

Markam Sen, marka ve pazarlama yönetiminde 20 yılı aşkın profesyonel deneyimle hayata geçirildi. Markanıza özel çözümler sunuyor, markanızın faaliyet gösterdiği sektöre özel analizlerimiz eşliğinde, markanızın markalaşma yolculuğunu projelendiriyoruz. Markam Sen'in felsefesi, markanızı anlamak ve değer kazanmasını sağlamaktır. Bizim için marka benzersiz olmalıdır. Bu düşünceyle, markanızın eşsiz karakterine uygun ve markanıza özel bir marka ve pazarlama yönetim şekli olması gerektiğine inanıyoruz.

Bu felsefeyle, markanızın neye ihtiyacı olduğunu belirlemek üzere yola çıkıyor ve adım adım markalaşma yolculuğuna başlıyoruz. 

Sürekli Marka ve Pazarlama Yönetim Danışmanlığı hizmetimizden faydalanmaya karar verirseniz 6 aylık bir sözleşme eşliğinde çalışmalarımıza başlıyoruz. Yönetim sürecimiz aşağıda yer alan metodolojiye uygun olarak gerçekleşiyor;

1- Markam Sen Kimlik Yönetimi

Markanın ihtiyacına göre analiz yöntemine karar vererek sürecimize başlıyoruz., Bunun için marka yetkilileriyle bir çalıştay gerçekleştiriyor ve ihtiyaçları belirliyoruz. Ardından, marka vaka analiziyle sürece başlıyor, iş ortakları, çalışanlar ve istatistiksel örneklem metodu kullanarak tespit ettiğimiz marka hedef kitlesi ile derinlemesine görüşmelerle içgörü araştırmasını gerçekleştirerek markanın farklı ve güçlü yönlerini, zayıf yönlerini ve tehditleri içeren GZFT (SWOT) analizinin yer aldığı, Markam Sen Marka İçgörü Raporunu hazırlıyoruz. Marka İçgörü Raporu'yla oluşturduğumuz ve tüm marka yönetim sürecini içeren, Markam Sen Stratejik Yol Haritasını hazırlayarak marka yetkililerine sunuyor ve markanın tüm yönetim sürecini birlikte belirleyerek, marka karakterini inşa ettiğimiz, hikayesi, vizyonu, misyonu ve marka vaadi ile görsel ve yazılı iletişim dilini netleştirdiğimiz Markam Sen Kimlik Yönetimi'ni gerçekleştiriyoruz.

Yeni oluşturulacak markalar için sürecimiz, markanın hedeflerinin belirlenmesiyle başlıyor. Markanın, kime, neyi, nerede ve nasıl sunacağını netleştiriyor, marka vaadini oluşturuyor, markanın görsel ve içeriklerinde kitlesiyle iletişime geçeceği tüm söylemlerini içeren marka iletişim dilini belirliyoruz.

2- Markam Sen Kanal Yönetimi

Marka vaadinin net olarak ifade edildiği marka kimliğinin inşasının ardından, ortak iletişim dilinin kullanılmasına yönelik, marka iletişim ve marka, pazarlama yönetim programını belirliyor, markanın tüketicisiyle iletişime geçeceği geleneksel ve dijital  kanalların etkin olarak kullanılacağı pazarlama bütçesini oluşturarak, Markam Sen Kanal Yönetimi'ni gerçekleştiriyoruz.
 

Tüm pazarlama kanallarının etkin yönetimi ve takibini gerçekleştirirken, pazarlama yönetimiyle eş zamanlı olarak, marka içeriklerini hazırlıyor ve pazarlama kanallarında markanın ön plana çıkmasını sağlıyoruz. 

3- Markam Sen Algı Yönetimi

Markanın tüketici algılarında yarattığı duygusal çağrışımları, marka hakkında düşüncelerini, kararlarını, birbirleriyle etkileşimlerini sağlayan, markanın zihinlerde iz bırakması ve onaylanmasına yönelik metotları içeren Markam Sen Algı Yönetimi'ni gerçekleştiriyoruz.
 

Markam Sen Algı Yönetimiyle, markanın ürün ve hizmetlerinin hedef kitlesi nezdinde benimsenmesi, hayatlarına dokunması ve gündemde olmasını hedefliyoruz.


Marka vaadini net olarak yansıtan etkin içerik yönetimiyle hedef kitlenin nabzını tutuyor, gözlüyor, dinliyor ve sürekli iyileştirme ve geliştirmeyle markalaşma sürecine devam ediyoruz.

4- Markam Sen İlişki Yönetimi
​Marka hedef kitlesinin farkındalığının sağlanması, markayı sahiplenmesi, konuşması, deneyimlerini paylaşması, markanın faaliyetlerine aktif katılım sağlayarak birer Marka Elçisi haline getirilmesini içeren Markam Sen İlişki Yönetimi'ni gerçekleştiriyoruz. Markam Sen İlişki Yönetimiyle, hedef kitle ile sürekli iletişim halinde bulunuyor, gerek çevrimiçi olarak adlandırdığımız dijital kanalları, gerekse çevrimdışı olarak adlandırdığımız geleneksel kanalları kullanarak yol alıyoruz.  

Markam Sen, markalaşma sürecinin etkin yönetiminin sağlanması için global gelişmeleri takip ediyor, istatistiksel araştırmalar gerçekleştiriyor, marka yetkilileri ve markanın iş ortaklarıyla sürekli iletişim halinde kalarak markanın değerlendirmesini yapıyor, iyileştirme ve geliştirmeyle sürecine devam ediyor.

Markanın iletişim kanallarının efektif kullanımı, tanıtım materyallerinin belirlenmesi, fark yaratacak ve ilgi çekecek yeni fikirlerin geliştirilerek uygulanması, sosyal sorumluluk projelerikampanya programlarılansman, atölye etkinlik/workshop çalışmalarının belirlenmesi ve yönetimi, Markam Sen'in Marka ve Pazarlama Yönetim hizmeti kapsamında yer almaktadır.
 
Medya iletişim planının hazırlanması, 3. üncü taraflarla koordinasyonun sağlanması ve gerekli satın almaların gerçekleştirilmesiyle yönettiğimiz tüm süreçte markanın değer kazanmasını hedefliyoruz.
 
​İçgörü tespitidijital pazarlama yönetimisosyal medya pazarlama yönetimiiçerik yönetimikurumsal etkinlik yönetimikurumsal kimlik yönetiminin yanısıra, marka ve pazarlama yönetimiyle ilgili kurum içi eğitimlerin verilerek, çalışanların yetkinliklerinin artırılması sürekli danışmanlık hizmetimiz kapsamında yer almaktadır.

Hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için bizi arayabilir ya da elektronik posta adresimize talebinizi iletebilirsiniz.

Marka ve Pazarlama Yönetim Süreci 1 yıllık bir çalışmayı kapsamaktadır. Sözleşme 6 ay olarak düzenlenmekte olup, 6 ayın sonunda ikinci 6 aylık sürece karar verilir.

bottom of page