top of page

Marka İçgörü Araştırması & Vaka Analizi

​Marka İçgörü Araştırması & Vaka Analizi, marka yetkilileri, mevcut ve potansiyel müşterileri, iş ortakları ve çalışanlarının marka hakkındaki düşüncelerinin derinlemesine analiz edildiği, marka yolculuğunun incelendiği, markanın aksiyon planının belirlenmesine yardımcı olan bir dizi araştırma tekniğinden oluşmaktadır.

Marka İçgörü Araştırması, markaların mevcut ve potansiyel kitleleri nezdinde nasıl algılandığını anlamak için yapılan, birebir ve derinlemesine in-depth görüşmeler veya focus grup çalışmalarıyla gerçekleştirilen kalitatif olarak adlandırılan ve markanın algılarda ne olduğunu anlamaya çalışan bir araştırma yöntemi kullanılarak tespit edilmektedir.

Marka Vaka Analizi (Case Study), marka yolculuğunun başlangıç noktasından hareket ederek ve günümüze kadar geçen yolculuğunda markayı anlamaya odaklı olarak gerçekleştirilen, marka aktörlerinin profilleri, davranış biçimlerinin organizasyona etkisi, alınan kararların sonuçları, risk yönetimi, tutum ve davranışları gibi birden çok stratejik başlık altında incelenebilen, markanın var olan ve çözüm bekleyen sorunlarının köküne inerek analiz edilmesini sağlayan bir araştırma tekniğidir. Vaka Analizi çalışmamıza marka yetkilileriyle yapılacak bir çalıştay (workshop) ile başlıyoruz.

Markanızın hangi araştırmaya ihtiyaç duyduğunu, marka yetkilileriyle gerçekleştireceğimiz ön görüşme sonrası karar veriyoruz. Araştırmalarımız yaklaşık 2 aylık bir süreci kapsamakta olup, araştırmanın sonunda hazırladığımız raporda, GZFT (SWOT) analizini, stratejik çözüm önerileriyle birlikte sunuyoruz.

 

Araştırmalarımız, marka yol haritasının belirlenmesinde ve pazarlama planının oluşturulmasında önemli yeri olan araştırmalar olup, araştırma teknikleriyle ilgili aldığımız sertifika, eğitim ve deneyimlerimizi özgeçmişimizde görebilirsiniz.

Araştırma & Analiz Çözümlerimiz

yeşil kağıtları

İçgörü Araştırması

Mevcut Markanız veya yeni markanız hakkında kitleniz ne düşünüyor?  Karşılanmamış ihtiyaçları neler? Neden sizi tercih ediyorlar? Neden sizi tercih etmiyorlar? tüm sorularımızın cevabı için onlara gidiyor, sohbet ediyor ve birlikte sorguluyoruz. Marka Algı Raporumuz ile size yol gösteriyor, markanızın yol haritasını oluşturuyoruz.

sörf yapmak

Vaka Analizi

Markanızın var oluşundan bugüne kadar yolculuğunu, bu yolculukta yer alan aktörlerin davranışlarını, gerçekleştirdiğimiz workshop ile analiz ediyor, şu an var olması muhtemel sorunları da irdeleyerek  marka vaka çalışmasını (case study) gerçekleştiriyor,

 edindiğimiz bilgileri çözümleyerek aydınlatıcı bir rapor eşliğinde sunuyoruz.

Kahve ile çalışma

Pazar & Rakip Analizi

Pazarınızdaki dinamikler neler ? Pazarın beklentileri, pazardaki tehditler, zorluklar neler? Zorlukları nasıl fırsata dönüştürebilirsiniz?  Rakipleriniz kimler? Sizi rakiplerinizden farklılaştıran özellikleriniz neler? Nasıl öne çıkabilirsiniz? Pazar & Rakip Analiz Raporumuz ile sizi süprizlere hazırlıklı kılıyor, hedef pazarlarınızı belirliyor, harekete geçiriyor.

bottom of page