top of page

İhracat & E-İhracat Danışmanlığı

Global pazarlarda söz sahibi olmak isteyen markaların ihracata hazır hale getirilerek ihracata başlamalarını kapsayan danışmanlık hizmetimizdir.

Markam Sen İhracat Danışmanlığı Yönetim Süreci:

  1. İşletme Altyapısının Oluşturulması: Sürecimiz ihracat departmanının yapılandırılması için gerekli altyapının oluşturulmasıyla başlar. Süreç, işletmenin ihracata hazır hale getirilmesi için kurum içi ve kurum dışı analiz yapılarak analiz sonucuna göre gerekli düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, insan kaynağının sağlanması, operasyonel departmanların yapılandırılmasıyla devam eder.  

  2. Ürün Yönetimi: İhraç edilmesi planlanan ürünlerin ihracata hazır hale getirilmesini kapsayan sürecimizdir. 3. maddede yer alan pazar araştırması süreciyle birlikte yönetilir.  

  3. Pazar Araştırması ve Rekabet Analizi: Müşteri profilinin ve hedef pazarların belirlenmesi için gerekli pazar araştırmasının yapıldığı sürecimizdir. Bu süreçte ihracatın gerekleştirileceği ülkeler belirlenir, rakipler incelenir, kitleye netlik kazandırılır. 

  4. İhracat Yol Haritasının Belirlenmesi: İhraç edilecek ürünlerin ihracata uygun hale getirilerek, hedeflenen pazarlarda pazara giriş kanallarının planlanmasını kapsayan sürecimizdir..

  5. Pazara Giriş: İhracat yol haritasında planlanan pazarlara  girerken yararlanılacak ihracat destekleri göz önünde bulundurarak pazarlama bütçesinin belirlenerek uygulamaya geçtiğimiz süreçtir.

     E-İhracat danışmanlığı kapsamında, dijital reklam yönetim ve internet           sitesinin yapılandırılması hizmeti de veriyoruz.

İhracat ve E-İhracat Yönetim Süreci 1 yıllık bir çalışmayı kapsamaktadır. Sözleşme 6 ay olarak düzenlenmekte olup, 6 ayın sonunda ikinci 6 aylık sürece karar verilir.

bottom of page