top of page

Kurumsal Etkinlik Yönetimi

Etkinlik yönetimi, sosyal, kültüre ya da kurumsal amaçlar için tüm süreçleri planlanarak gerçekleştirilen, etkinlik ve konferansların konseptinin belirlenerek yaratıldığı ve geliştirildiği bir proje yönetimi uygulamasıdır. Hedeflenen etkinlik uygulanmaya başlamadan önce markanın hedef kitleyi tespit etmeyi, etkinlik konsepti yaratmayı, planlamayı ve koordine etmeyi gerektirmektedir. 

Markanın imajına, hedeflerine, yapısı ve kültürüne uygun etkinlik planlaması, markanın hedef kitlesi nezdinde itibarı için de önemli bir faaliyettir. Aynı zamanda, sosyal bir aktivite olan etkinlik, uyumu ve birleşmeyi de ifade eder. 

 

Neyin, ne zaman, nerede ve neden yapılacağının, kimlerin katılacağının ve ne kadar bütçe harcanacağının belirlendiği etkinlik planlama sürecinde, Markam Sen süreç yönetimini sağlayarak gerekli planlamayı yapıyor ve projelendiriyor. 

Ürün ve Hizmetlerinize özel lansman, seminer, kurum içi ve kurum dışı etkinliklerin planlanması, bütçelendirilmesi ve  3.üncü taraf satınalmaları ile kurumsal etkinlik yönetimini gerçekleştiriyoruz. 

bottom of page