top of page

Marka İletişim Yönetimi

Marka İletişimi, markanın iletişim diline uygun olarak, ürün ve hizmetlerinin hedef kitlesi nezdinde bilinirliğini artırmak üzere gerçekleştirilen ve hedeflenen iletişim araçlarında markanın öne çıkmasını sağlayan çalışmaların bütünüdür. 

Marka iletişiminde en önemli unsur hedef kitledir. Hedef kitlenin net olarak tanımlanması; demografik yapısı, yaşam tarzları, ihtiyaçları tespit edilerek, markanın kitlesine ulaşırken kullanacağı mesajın belirlenmesi ile devam eden süreçte, medya kanallarının planlanması yapılır. 

Günümüzde marka iletişimi, internet medyası ve sosyal medya aracılığıyla gerçekleşmektedir. Marka ve işletmenin hitap ettiği sektöre özel, hedef kitleye ürün ve hizmetlerle ilgili faydaların anlatılması, markayla ilgili yenilik ve gelişmelerin hazırlanarak basına servis edilmesi, hedef kitlesi nezdinde bilinirliğini artırırken, aynı zamanda markanın ürün ve hizmetlerinin tanıtımında organik bir pazarlama aracı olmaktadır. Doğru iletişim dili kullanılarak hazırlanan Basın Bültenleri, sosyal medya paylaşımları markanın hedef kitlesi nezdinde bilinirliğini artırmada etkin çalışmalardır.

Markaya olan güveni ve marka itibarını artıran efektif marka iletişiminde, markanın hitap ettiği sektöre yönelik iletişim planını hazırlıyor, gündemi ve rakiplerin tüm mecralarda çıkan haberlerini takip ediyor, markanıza özel bülten ve haber çalışmalarını, sektörel basınla paylaşarak marka bilinirliğini artırıyoruz.

Marka İletişim Yönetim Süreci, firma ihtiyacına göre belirlenmektedir. Sözleşme 3 ay olarak düzenlenmekte olup, bu sürece yıllık medya planının hazırlanması, bütçelendirilmesi, ayda 2 kez basın ve haber bülteni paylaşımı dahildir.

Marka İletişiminde Medya Çözümlerimiz

yeşil kağıtları

Marka İletişim Planı 

Marka iletişim planı, markanızın hedef kitleyle etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlamak için stratejik bir yol haritasıdır. Bu plan, marka mesajlarınızın, hedeflerinizin ve değerlerinizin tutarlı bir şekilde iletilmesini, hedef kitleyle doğru kanallar üzerinden etkili bir şekilde etkileşim kurulmasını ve marka bilinirliğinin artırılmasını amaçlar. Etkili bir marka iletişim planı, hedef kitlenizin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik içerikler oluşturmayı, bu içerikleri doğru zamanlamada ve en uygun platformlarda paylaşmayı içerir.

Markanızın hizmet ve ürünlerini ön plana çıkaracak bir medya iletişim planı oluşturulması, markanızın iletişim diline uygun haberler, röportajlar ve basın bültenleri hazırlamayı içerir. Bu süreç, markanızın hikayesini ve değerlerini yansıtacak içeriklerle hedef kitlenize ulaşmayı ve marka bilinirliğinizi artırmayı amaçlar.

sörf yapmak

Medya İletişim Planı

Markanız için özel olarak hazırlanan medya iletişim planı, hedeflediğiniz sektördeki ana mecralara yönelik stratejik bir yaklaşım sunar. Bu kapsamda, haberler, röportajlar ve basın bültenlerinin ilgili kanallarda yer alması için gerekli dağıtım ve medya satın alma işlemleri titizlikle yönetilir. Hedef kitlenize en etkili şekilde ulaşmayı amaçlayan bu süreç, markanızın bilinirliğini artırırken, sektördeki konumunu da güçlendirir.

Detaylandırma sürecinde, markanızın medya planı, sektörünüzdeki önemli yayınlar ve platformlar üzerinden titizlikle oluşturulur. Bu plan dahilinde, markanızın hikayesini ve mesajlarını yansıtan haberler, röportajlar ve basın bültenleri, seçilen kanallara özel olarak dağıtılır. Ayrıca, bu içeriklerin hedef kitleniz tarafından görülmesini maksimize etmek için gerekli medya satın almaları yapılır. Bu stratejik yaklaşım, markanızın sesini duyurmasına ve sektör içindeki görünürlüğünü artırmasına olanak tanır.

Kahve ile çalışma

Medya Takibi

Medya takibi, markanızın itibar yönetiminde kritik bir role sahiptir. Marka ile ilgili haberlerin sürekli izlenmesi, olumlu veya olumsuz tüm yansımaların analiz edilmesi ve raporlanması işlemidir. Bu süreçte, sektörünüzle ilgili gelişmeler ve markanızın medyadaki varlığı detaylı bir şekilde incelenir. Böylece, marka stratejinizi geliştirirken güncel ve doğru verilere dayanarak hareket edebilirsiniz. Etkin bir medya takibi, markanızın kamuoyundaki algısını şekillendirmede ve yönetmede önemli bir araçtır.

Bu sürecin devamında, medya takibiyle elde edilen bilgileri kullanarak, markanızın medyadaki konumunu daha da güçlendirecek stratejiler geliştiriyoruz. Medya raporları, markanızın hangi konularda güçlü olduğunu, hangi alanlarda iyileştirme yapılması gerektiğini ve hedef kitleyle daha etkili nasıl iletişim kurulabileceğini ortaya koyar. Bu derinlemesine analiz, markanızın itibarını koruyup geliştirirken proaktif adımlar atmanıza olanak tanır.

bottom of page