top of page

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BAŞARILI MARKA YÖNETİMİ

-Türkiye sağlık sektörü özelinde, başarılı bir marka yönetiminin olmazsa olmaz koşulları sizce nelerdir?

Tüm sektörlerde marka yönetimi işin temelini oluşturmaktadır. Başarılı marka yönetimi için öncelikli olarak markanın hedef kitlesini iyi tanımak, ihtiyaçlarını bilmek ve bu ihtiyaçlardan yola çıkarak markayı iyi konumlandırmak gerekir. Marka kimliğini oluştururken, hedef kitlenin markayı tercih etmesinin onlara sağlayacağı faydanın yani marka vaadinin çok dikkatli belirlenmesi gerekir. Eğer marka, vaadinin arkasında durmaz ise, yapılan tüm marka bilinirlik çalışmaları yarar değil zarar getirir. Önce müşteriyi iyi tanımalı, markanın tüm organları ile arkasında duracağı ve sürekli olacağı vaadi belirlemeli ve harekete geçmelidir.
 

Son 10 yılda Türkiye’de sağlık sektörü oldukça gelişti ve gelişmeye devam ediyor. Hastalar bilinçli, araştırıyor, alternatifleri değerlendiriyor ve tercih ediyorlar. Aldıkları hizmeti “Word of Mouth” ile sosyal platformlarda paylaşıyor, viral etkileşim gerçekleştiriyorlar. Etkin marka yönetiminde, müşteri  ile birlikte olmalı, dinlemeli, sorularına cevap vermeli, beklentilerini öğrenmeli ve sürekli müşteri memnuniyetini hedefleyerek yenilenmeli, gelişmeli, çağa ayak uydurmalıdır. Sağlık gibi hayati önemde olan sektörde hizmetteki üstünlük ve kalite ön plana çıkmaktadır. İnsanların hasta olarak hizmet beklentileri oldukça yüksek. Bu sebeple, sağlık sektöründe öncelik hasta memnuniyeti üzerine markayı konumlandırmaktır. İyi olmak için iyi hissettirmeliyiz.
 

-Kuruluşların çok iyi ürün/hizmet pazarlama stratejisi aynı zamanda başarılı bir marka yönetimini de beraberinde getirir mi? Nedenleriyle kısaca anlatır mısınız?
 

Neyi, Neden ve Nasıl yaptığınız sorularının cevabını bulmadan çok iyi pazarlama stratejisi belirlemek mümkün değildir. Bu soruların cevabını etkin marka yönetimi ile bulabilirsiniz. Marka Yönetimi ve Pazarlama birbirini tamamlar. Etkin pazarlama stratejisinin temelini etkin marka yönetimi oluşturmaktadır.Marka Yönetim Süreci; Kimlik, Kanal, Algı ve İlişki Yönetim sürecini kapsamaktadır. Markanın hedef kitlesinin belirlenerek segmentasyon ayrıştırmasının yapılması, marka kimliğinin tanımlanması, farklılıkların ve güçlü yönlerin ortaya çıkarılması, iletişim dilinin oluşturulması ve markanın konumlandırılmasının ardından Kanal Yönetim Süreci başlar. Markanın tüketicisi ile iletişime geçeceği online ve offline pazarlama kanallarının belirlenmesi, pazarlama bütçesinin oluşturulması ve planlamasının yapılarak yol haritasının belirlenmesi ile süreç devam eder.  Markanın tüketicisi algılarında yarattığı duygusal çağrışımları ve marka hakkındaki düşünceleri, kararları, birbirleri ile etkileşimlerinin takip edilerek yönetilmesi ise Algı Yönetimi kapsamında değerlendirilir. Etkileşimler, marka farkındalığı, markayı sahiplenme, marka hakkında konuşmak ise İlişki Yönetim Süreci'ni oluşturur ve süreklidir.
 

-Başarılı bir marka yönetimi/stratejisi geliştirmek isteyen sağlık sektörü kuruluşlarına tavsiyeleriniz/önerileriniz neler? 


Herkes gibi olmayın derim. Fark yaratın, güçlü yönlerinizi iyi bilin ve ön plana çıkarın. Odağınız insan olsun ve onları dinleyin. Markanızı iyi yönetin. Ortak iletişim diliniz olsun. Marka, telefona cevap veren müşteri temsilcisinden en üst düzey yöneticiye kadar bir bütündür. Mükemmel ürününüz olabilir, beş yıldızlı bir kompleks de olabilirsiniz, markanızın 100 yıllık geçmişi de olabilir, ancak, bunların arkasına sığınarak, kendilerini yenilemeyen markaların sürekli olması mümkün değil. Dijital iletişimin tüm iletişim mecralarının yerini aldığı, bilinçli, etkileşimin tüm kanallarda saniyede gerçekleştiği bir çağda yaşıyoruz. Marka zincirinizin küçük bir halkası dahi zarar gördüğünde bu tüm halkalara yayılır. Aksamaya başlarsınız. İtibarınızı yitirir ve yok olursunuz. Daha çok çalışmalı, daha çok üretmeli, daha aktif olunmalı, hem dijital, hem doğrudan, sürekli sahada, müşterinin yanında olunmalıdır.

​Nagihan Ünüvar
​Hospital Journal Dergisi Özel Röportajı

-2015-

* Tüm yayınlarımızın hakları saklı olup, yayınlarımızın kullanılması için Markam Sen ve Nagihan Ünüvar'ın kaynak olarak gösterilmesi gerekmektedir.

bottom of page