top of page

PROAKTİF PAZARLAMA STRATEJİSİ

 

Proaktif pazarlama, bilgiye ulaşmak için aktif araştırma yapılarak, verilerin analiz edilmesi ve olası senaryolar eşliğinde pazarlama planının hazırlanmasıdır. Markaların ürün ve hizmetlerini tüketicisine ulaştırmak için kullandığı pazarlama yönetiminde, tüketici davranışları ve sektörel dinamikler göz önünde bulundurularak yapılan pazarlama yönetiminin proaktif olması, markanın kendi dışında gelişen olaylar karşısında seçeneklere sahip olmasını ve risk analizi yaparak değişen koşullara uyum sağlamasına yardımcı olur.   

 

Veri İşleme

Teknolojinin ve yapay zekanın gelişimiyle birlikte, internet tabanlı, veri işleme özelliğine sahip analitik ölçümleme yöntemlerini kullanarak birçok veriye ulaşabiliyoruz. İnternet sitesi ziyaretçilerinin hangi kanallar üzerinden geldiğini, hangi kaynakları kullandığını, hangi ürün ve hizmetlere ilgi gösterdiklerini, satın alma performanslarını ve davranışlarını ölçerek, ürün ve hizmet performansını kıyaslayabildiğimiz analiz araçlarının kullanımıyla veri analizi yaparak, kullanıcıların bıraktığı izleri takip edebiliyoruz. Veri analizi, proaktif pazarlama stratejisinde kullanılan ve pazarlama planlamasında ileriye dönük öngörülere sahip olmayı sağlayan bir yapay zeka ürünüdür.

 

Tüketici Analizi

Markanın mevcut ve potansiyel müşterilerinin davranışsal ve demografik özelliklerini araştırmak ve elde edilen veriyi analiz etmek proaktif pazarlama planlamasında önemlidir. Bu araştırmayı yaparken, veri işleme yönteminden faydalanılabileceği gibi, sosyal medya istatistikleri de yol gösterici olacaktır. İstatistiki veriler, tüketicinin satın alma davranışlarıyla ilgili bilgi verirken, belli başlı demografik verilere de erişmeyi sağlar. Bu veriler, pazarlama kampanyalarını oluştururken, doğru hedefleme yapılmasına da olanak sağlar. Odak gruplara yönelik müşteri içgörüsü ve anket yöntemi kullanılarak yapılan pazar araştırma teknikleri tüketici analizinde  kullanılan etkin araçlar arasında yer almaktadır.
 

Değere Odaklılık

Markalar, proaktif pazarlama planlamasında kampanyalarını oluştururken değere odaklanarak, tüketiciyi harekete geçirecek güçlü mesajlar ve kampanya söylemleri geliştirmeyi hedefler. Bu söylemler, markanın vaadini ve değer önerisini yansıtır. Bunun için, müşteri alışkanlıklarının gözlemlendiği sosyal medya ve internet sitesi verilerinden faydalanılabileceği gibi, sosyal mecralarda kullanıcıların eğilimleri takip edilerek, mesajlar ve kampanya söylemleri test edilerek geliştirilebilir.

 

Deneyimi Artırmak

Müşteri deneyimini ne kadar artırır ve alternatif sunabilirsek o kadar güçlü olduğumuz bir dönemdeyiz. Yapay zeka teknolojisi kullanılarak geliştirilen Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik, Chatbot ve Sanal Asistan gibi teknolojiler, özellikle perakende sektöründe faaliyet gösteren markalarımız için önemli yardımcılar olarak kullanılan yapay zeka ürünleridir. Teknolojiyi yakından takip ederek, markayı öne çıkaracak ve müşteri deneyimini artıracak yeni ürünlerin geliştirilmesi, etkin bir planlama ve pazarlama yönetimini de gerektirir.

 

Belirli bir plan ve bütçe dahilinde hareket edilen proaktif pazarlamanın, pazarlama kültürüne sahip kurumsal şirketler tarafından daha çok tercih edildiğini görüyoruz Küçük işletmeler ve kişisel markaların, pazarlama plan ve bütçesi olmadan, gelen anlık müşteri talepleri ve reklam geri bildirimleriyle hareket etme eğiliminde olduğunu gözlemliyoruz. Oysaki, sürdürülebilir ve güçlü markalar yaratmak için pazarlama yönetiminde planlama önemli bir unsurdur.

 

Nagihan Ünüvar

-Eylül 2020-

* Tüm yayınlarımızın hakları saklı olup, yayınlarımızın kullanılması için Markam Sen ve Nagihan Ünüvar'ın kaynak olarak gösterilmesi gerekmektedir.

bottom of page