top of page

PAZARLAMA PLANINDA MEVCUT DURUM ANALİZİNİN ÖNEMİ

 

Etkin bir pazarlama planı hazırlamak ve güvene dayalı ilişkiler inşa etmek markaların sürdürülebilirliği için çok önemlidir. Pazarlama için analiz yapılırken, belli başlı kriterler belirlenerek, bu kriterlerin performansa etkisi puanlanır ve marka için önem sıralaması gerçekleştirilir.

 

Markalar, hedef kitlelerine ulaşmak, ürün ve hizmetleri tanıtmak, müşterilerini harekete geçirmek için her yıl pazarlama planlarını hazırlıyor ve pazarlama bütçesini oluşturuyorlar. Etkin bir pazarlama planı hazırlamak, markanın hedeflerine ulaşmasını sağlamanın yanı sıra, bütçesinde tasarruf etmesine de yardımcı olur ve bunun için ilk adım mevcut durum analizidir.

 

Mevcut Durum Analizi

Mevcut Durum Analizi, markanın mevcut durumunu anlamak için pazarlama planı hazırlamadan önce, markanın güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, fırsatları ve tehditleri içeren bir mevcut durum analizi yapılması gerekir. Pazarlama, finans, üretim ve organizasyonda markanın mevcut durumunun anlaşılmasını sağlayan bu analiz, hazırlanacak pazarlama planı için yol gösterecektir. Güçlü ve zayıf yönleri keşfetmek için, performans ve öneme göre, yüksek, orta ve düşük puanlama yapılır.

 

Pazarlama için analiz yapılırken, pazar payı, müşteri kazancı, dağıtım etkinliği gibi bir dizi kriter belirleyerek, bu kriterlerin performansa etkisi puanlanır ve marka için önem sıralaması gerçekleştirilir. Fırsatlar ve Tehditler Analizin diğer önemli ayağı fırsatlar ve tehditlerdir. Bu analiz, markanın olası kriz durumuna hazırlıklı olmasını sağlarken, iyi ve kötü senaryolarında belirlenmesine yardımcı olur.

 

Bu analizi yapmak için rakiplerin analiz edilmesi gerekir. Böylece, rakiplerin hedef kitleye vereceği teklif önceden öngörülür, kötü senaryoya hazırlıklı olarak önlem alınır.

 

Pazarlama Karması

Pazarlama karması ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurmayı içeren temel pazarlama stratejisidir. Amaç, ürün ya da hizmetin, hedef pazarda, hedef kitlesiyle buluşması için gerçekleştirilecek faaliyetlerin planlanmasını sağlamaktır. Karmanın odağı ürün ve hedeftir. Hedef kitlenin tercihlerini anlamak için analiz yaparak planlamaya başlanması önemlidir.

 

Markalar, ürünlerini ya da hizmetlerini satın alabilecek herkese satmak ister. Ekonomik kriz dönemlerinde Ar-Ge, insan kaynakları ve pazarlama faaliyetlerini kısıtlama reaksiyonu gösterilir. Halbuki, karlılığa odaklanarak, maksimum kar sağlanacak ürün, hizmet kategorilerini geliştirmek, sadık müşterilere odaklı bir pazarlama stratejisiyle hareket ederek performans göstermeyi hedeflemek daha doğru bir yaklaşımdır.

 

Güvene Dayalı İlişki İnşa Edilmeli Az insanla çok iş yapmak, sunulan ürün ve hizmetin kalitesini düşürerek, marka itibarına zarar verecek, sonrasında daha büyük maliyetlerle tekrar itibar kazanma çalışması yapılmasını gerektirecektir. Kişiye özel bir pazarlama anlayışıyla, dijital ve sosyal kanallara yatırıma yönelerek bir planlama yapmak, tutarlı bir pazarlama bütçesi hazırlanmasına da olanak verecektir.

 

Marka olmak güvene dayalı ilişkiler inşa etmeyi gerektirir. Sunulan ürün ve hizmetin sürdürülebilir olması sağlanmalı, değer odaklı inovasyona önem verilmeli, global pazarlara açılma vizyonuyla hareket edilmeli, bunun için de bilgiye ve yaratıcılığa yatırım yapılmalıdır.

Nagihan Ünüvar

-Aralık 2019-

* Tüm yayınlarımızın hakları saklı olup, yayınlarımızın kullanılması için Markam Sen ve Nagihan Ünüvar'ın kaynak olarak gösterilmesi gerekmektedir.

bottom of page