top of page

MARKALAR AŞKLA BÜYÜR

Sevgililer gününde aşıkların alışveriş telaşı devam ederken, markalardan ve marka aşkından bahsetmek istiyorum. Aşkın devam etmesi ve sürdürülebilir olması için nasıl emek vermek gerekiyorsa, markaların da sürdürülebilir başarılar elde etmesi için emek verilmesi ve aşkla beslenmesi gerekiyor. Markayı, markasına aşk ve tutkuyla bağlı olan çalışanlar ve marka elçileri büyütüyor;

 

Hizmetçi Liderler Markayı Büyütür

Sürdürülebilir başarılar elde etmek isteyen markaların işe üst yönetim kademelerinden başlamasında fayda olduğunu düşünüyorum. Kibir ve ego, doğru kararlar alınmasının önünde zorlayıcı bir bariyerdir. Markaların, kişisel egolardan arınmış, hizmetçi liderlere ihtiyacı vardır. Astlarıyla arasına buzdan duvarlar ören, kendi menfaatlerine öncelik veren, ben duygusuyla hareket eden ve kararlarına karşı çıkanlarla ilişkisini kesen yöneticiler, günün sonunda markanın kasasına zarar yazarlar. Ego, kibirle eş anlamlı ve içsel kompleksin bir yansımasıdır. Hırsla kendini gösterir ve çok tehlikelidir. Bir markada üst yönetim değişmezken alt kademelerde sürekli değişim varsa, sıkıntı kaynağının üst yönetimde aranmasını öneriyorum.

Bireysel Özgüvene Sahip Çalışanlar Markayı Büyütür

Egonun hüküm sürdüğü şirketlerde gruplaşmalar olur. Bireysel özgüvenden uzaklaşan şirket çalışanlarının grup olarak hareket etme eğiliminde olduğunu sıkça gözlemliyor ve bu durumun organizasyonun her kademesine yansıdığını görüyoruz. Gruplaşma bireysel özgüven yoksunluğudur. Bireysel özgüvene sahip çalışanlardan oluşan şirketlerin bünyesinde gruplaşma olmaz. Bireysel özgüvene sahip şirketlerde tek grup vardır, o da markanın kendisidir.

Marka Elçileri Markayı Büyütür

Çalışanlar ve müşteriler aynı zamanda birer marka elçisidir. Marka Elçileri, bakışı, konuşması, tarzıyla markanın kendisidir. Onlar için markaları aynı zamanda yaşam biçimleridir. Markalarında aradıkları çözümü bulanlar, markaya aşkla bağlananlardır. Marka aşıkları yaratmak, markanın ruh ikizlerini bulmaktır. İnsanların kendine benzeyen markaları sevme eğilimi olduğunu unutmayarak, işe mutfaktan başlamalı ve marka çalışanlarını seçerken, marka ruhunu iyi yansıtacağı düşünülenlerle yola devam edilmelidir.

Dünyanın lider markalarının standartların dışına uzun zaman önce çıktığını görüyoruz. İşe alım süreçleri özgün, organizasyon yapısı yatay, standart kalıplardan arınmış markalar aşkı besler ve aşkla beslenen marka elçilerine sahip  marka da büyür.

Nagihan Ünüvar

-Şubat 2019-

* Tüm yayınlarımızın hakları saklı olup, yayınlarımızın kullanılması için Markam Sen ve Nagihan Ünüvar'ın kaynak olarak gösterilmesi gerekmektedir.

bottom of page