top of page

MARKA İLETİŞİMİNDE DİJİTAL ETKİ

 

Teknolojinin baş döndürücü hızıyla birlikte, düşünce ve iş yapış şekli de hızlı bir değişim sürecinin içerisine girdi. "Dijital Çağ" ve "Bilgi Çağı" olarak tanımladığımız bu değişimle birlikte, dünyanın farklı bir yere doğru gittiğini görüyor ve dijital dünya düzenini anlamaya çalışıyoruz.

 

Sürekli gelişen teknoloji ve teknolojiyi kullanma biçimi, markaların tüketiciyle iletişim kurma yöntemini hızla etkiledi. Bu değişime uyum sağlamaya çalışan markalar, ayakta kalmak ve sürdürülebilir bir marka olmak için, her zaman olduğundan daha çok nitelikli fikre, yaratıcılığa ve yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. 

 

Güç Dengesi Tüketicinin Elinde

 

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 2018 yılında 18 yaş ve üstü tüketicilere yönelik gerçekleştirdiği “Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi” araştırma raporunda, ülkemiz tüketicilerinin %95’inin internet bağlantısının olduğunu ve %35’inin internet ve sosyal ağlar üzerinden alışveriş yaptığını görüyoruz. Fiyat bilgilerine, ürün yorumlarına ulaşabilmenin kolaylığı, tüketicilerin internet üzerinden alışveriş tercihlerini belirlemede önemli bir etken olarak görülürken, satıcıya ilişkin yorumların dikkate alınma oranının %86,1 olduğu belirtiliyor. İnternet ve sosyal ağlar üzerinden alışveriş yapmayı tercih eden tüketicilerin ağırlıklı olarak üniversite ve üstü eğitim düzeyinde olduğu, bilgi düzeyi arttıkça bilinç düzeyinin de arttığı dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. 

 

Yukarıdaki verilerden de görüldüğü üzere, teknolojinin evrimi, tüketicinin bilgi düzeyinin artmasının yanı sıra, satın alınan ürün ve hizmetin geleceğini yönlendirme gücüne sahip olmasına da olanak veriyor. Tüketiciler, markalarla ilgili düşüncelerini sosyal ağ ve topluluklarda paylaşıyor, deneyimlerini anlatıyor ve markanın tercih edilmesini doğrudan etkiliyorlar. Bu sebeple, tüketicinin interaktif olarak markanın içine dahil edilerek, aynı zamanda bir üretici olmasının sağlanması marka iletişiminde önemli bir yere sahiptir.

 

4P’nin Dijitale Uyumu

 

Marka bilinirliği sağlanarak markalaşmaya doğru giden süreçte, pazarlamanın 4P’si olarak tanımladığımız, konum (place), fiyat (price), ürün (product), tanıtım (promotion) kriterlerinin dijital etkiye uyum sağlaması için markanın dijital ayarlarının yapılması gerekir.

 

Konum; ürünün nerede olacağının karşılığı olan konum, internet ve internetin kullanıldığı tüm cihazlardır. (Bilgisayar, mobil telefon, tablet, internet TV kanallar)

 

Fiyat; bu çalışmada hassas ayarlara ihtiyaç vardır. Dijital ortamda karşılaştırma imkanının olması ve marka rekabetinin yoğun olarak yaşanması sebebiyle, fiyat çalışması yapılırken rekabetin gözetilmesi ve ürün farklılığının karşılığı olacak bir fiyatlandırma yapılması önerilir. 

 

Ürün; tercih edilme sebebi yaratacak değer önerisidir. Dijitalde, ürünün benzersiz bir değer sağlaması ve ihtiyaca yönelik olması önemlidir. Bu sebeple, bir ürün arz etmeden önce, nitelikli bir araştırma yapılarak rakiplerin analiz edilmesi ve sunulacak değere uygun bir ürün tasarımı yapılması önemlidir. 

 

Tanıtım; markanın tüketicisine ulaşması için yapılan tüm çalışmaları kapsamaktadır. Dijital tanıtım kanalları; internet sitesi, arama motoru optimizasyonu (SEO), mobil uygulama, sosyal ağlar, arama motoru reklamları (SEM), alışveriş reklamları, görsel ve video reklamlar, yeniden pazarlama araçları, dijital medya, elektronik posta ve diğer dijital pazar yerleridir. Sanal Gerçeklik (AR), Artırılmış Gerçeklik (VR) teknolojilerinden faydalanarak, deneyim odaklı tanıtıma yer vermekte fayda vardır.

 

Nagihan Ünüvar

-Mart 2020-

* Tüm yayınlarımızın hakları saklı olup, yayınlarımızın kullanılması için Markam Sen ve Nagihan Ünüvar'ın kaynak olarak gösterilmesi gerekmektedir.

bottom of page