top of page

MARKA DEĞERİ NASIL ARTIRILIR?

 

Uluslararası araştırma şirketi Interbrand’in 20 yıldır her yıl açıkladığı dünyanın en değerli markaları sıralamasında henüz ülkemiz markası göremiyoruz. Bunun sebepleri üzerinde durmak, ülkemiz markaların yaşadığı zorlukları anlamak ve çözüm yolları bulmak gerekiyor. Markayla ilgili yığınlarca seminerin verildiği, ödül törenlerinin düzenlendiği, konuşmaların yapıldığı ülke markalarının global arenada da kendini göstermesi gerekir.


Interbrand dünyanın en değerli markalarını belirlerken, markanın finansal gücü, pazar payı ve marka gücü kriterlerini göz önünde bulunduruyor. Bu üç disiplinde markalar değerlendirilerek marka değeri ortaya çıkarılırken, marka gücünü etkileyen dinamikler kendi içinde iç ve dış faktörler olmak üzere ikiye ayrılıyor. İç faktörlerde, şirketin ana amacında net olması, vaadini ne kadar gerçekleştirebildiği ve yönetim sorumluluğu kriterleri göz önünde bulundurulurken, dış faktörler, markanın hedef kitlesi tarafından ne kadar onaylandığını gösteren dinamiklerden oluşuyor. Marka değerini artırmak ve güçlü bir marka olmak için;

Güvenilirlik

“Özü sözü bir” markada dürüstlük güvenilirliğinin temelini oluşturur. Sağlam temellere dayanan marka vaadinin arkasında durur. Bir hikayesi vardır, şeffaftır ve müşterisinin beklentisini karşılayacak kabiliyete sahip olduğunu kanıtlamıştır. Söylemleri ve davranışı bütündür, birbiriyle çelişmez.

 

Uyumluluk

Müşteri odaklı ve çevik bir kültüre sahip olan marka, alışkanlıklara, tercihlere, beklentilere uyum sağlar. Müşterisinin ayak izini takip eder, ürün ve hizmetlerini hızlı bir şekilde müşterisinin beklentisine uyumlu hale getirir.

Farklılık

Rakipleriyle ayrışan ve farklılık yaratan marka müşterisine farklı deneyimler yaşatmaya odaklanır. Yaratıcıdır, kendini sürekli yeniler. Deneyime odaklıdır ve yenilikler sunarak merak uyandırır.

 

Tutarlılık

Marka tüm platformlarda aynı iletişim diline sahiptir. Söylemlerinde bütünsellik gözetir. Fiziksel mağazada görevli satış temsilcisiyle, internet sitesindeki müşteri temsilcisinin müşteriye yaklaşımı ve söylemleri aynıdır.

 

Ulaşılabilirlik

7/24 ulaşılabilirdir. Markanın müşterisi tüm platformlarda marka varlığını hisseder ve hakkında konuşur. Viral etkileşimle müşteri referansına sahip olan marka her zaman müşterisinin yanında ve ulaşılabilir olduğu mesajını verir.

 

Bağlılık

Doğal marka elçilerine sahip olan marka, müşterisiyle sürekli ilişki içerisindedir. Müşteri sadakati oluşturan marka aidiyet hissi yaratır. Kendini markanın bir parçası hisseden müşterisi markanın savunucusu haline gelir.

 

Marka olmak, uzun ve sabır gerektiren bir süreçtir. Markanın sağlam temeller üzerine inşa edilmesi ve istikrarlı olması gerekir. En iyilerle işbirliği yapmalı ve en iyi olma hedefiyle hareket etmelidir.

Ülkemiz markalarının global arenada adından söz ettireceği ve dünyanın en değerli markalar listesinde yer alacağı günleri görmeyi dilerim.

Nagihan Ünüvar

-Kasım 2019-

* Tüm yayınlarımızın hakları saklı olup, yayınlarımızın kullanılması için Markam Sen ve Nagihan Ünüvar'ın kaynak olarak gösterilmesi gerekmektedir.

bottom of page