top of page

KRİZ DÖNEMİNDE 
MARKA YÖNETİMİ

Faiz oranlarının yükselmesi, ekonomik parametrelerde değişim, global düzensizlikler, piyasalarda gerginliğe sebep olurken, şirketlerin marka yatırımlarında çekimser davranmaları sonucunu doğuruyor. Kriz yönetim planlarının yapıldığı ve konkordato ilanlarının arttığı talihsiz kriz döneminde marka yönetiminde faydalı olabilecek temel unsurlar; 

Sadık Müşteriyi Tutmak  

Kriz döneminde markanın görünürlüğünü azaltmak, pazarlama bütçesini duraklatmak, ürün/hizmet fiyat indirimlerine giderek kaliteden ödün vermek ve bu şekilde pazarda var olmaya çalışmak,  orta ve uzun vadede markanın ciddi zarar görmesine ve itibarının sarsılmasına neden olabilir. Kriz dönemlerinin efektif yönetilmesi için, daha öncesinde bir kriz planı hazırlığı yapılması şiddetle tavsiye edilmekle birlikte, genelde kriz yönetim planı oluşturmayan marka sayısı bir hayli çoktur. Hazırlıksız yakalanılan ekonomik kriz sürecini atlatabilmek için markaların sadık müşterilerini ellerinde tutmaya öncelik veren bir plan hazırlamalarında fayda görüyorum. Sadık müşteriler, markanın ürün/hizmetlerinden faydalanan önemli bir kitledir. Bu dönemde sadık müşterileri tutmak için, verilen hizmetin kalitesinden ödün vermeden çalışmanın, yeni müşteriler bulmak için harcanacak satış odaklı efor ve maliyetten daha stratejik bir yaklaşımdır.

 

Marka İletişimine Öncelik Vermek

Kriz dönemleri, satınalma alışkanlıklarının değiştiği ve ucuz satış yapmaya yönelimin olduğu dönemlerdir. Bu dönemlerde ürün/hizmet bedelini ucuzlatarak satış ve pazar payı artırmaya yönelik planlamaların, markanın büyümesine bir katkısı yoktur. Markanın büyümesi, sürdürülebilir markalaşmayı sağlamak için kâr odaklı pazarlama stratejileri geliştirmek gerekmektedir. Ancak, müşterilerinizle ilişkinize ekonomik ilişki olarak bakar, az maliyetle çok satış hedefler ve bu şekilde markalaşmayı beklerseniz yanılırsınız. Kâr odaklı satış stratejisi ve ilişki geliştirmeye yönelik marka yönetim stratejisi uygularsanız kazanırsınız.

Müşteri İhtiyaçlarına Cevap Vermek

Teklifleriniz, sizin ne satmak istediğinize değil, müşterinizin satınalma için neye ihtiyaç duyacağına göre planlanmalıdır. Müşteri ihtiyaçlarına göre yapılan satışlar her zaman en yüksek kârı getirir. Müşteri perspektifine dayalı bir pazarlama planı hazırlayın ve harekete geçin.

 

Markalaşmaktan Vazgeçmemek

Kriz dönemlerinde markalaşma faaliyetlerinize devam edin. Bunu yaparken, müşterilerinizin sadakatine ve krizdeki durumlarına göre eylem planı oluşturun. Müşterinize değer yaratın ve harcayacağınız efordan daha yüksek bir getiri elde edin. Daha çok araştırın, daha değerli seçenekler sunun. Reklam yatırımlarına devam edin ve tüm bunları iyi bir fiyatlandırma ile sunun.

Operasyonel İşleri Mükemmelleştirmek

Ekonomik değer sağlamak için operasyonel anlamda iyi bir işleyişe sahip olmak gerekmektedir. Siparişin alınması, üretim, lojistik, teslimat..Tüm sistemsel süreçleri mükemmelleştirin. Kriz ortamlarının müşterilerde olumsuz duyguların ortaya çıkmasına zemin hazırladığını unutmayarak, operasyonel aksaklıklar yaşanmaması için ekstra özen gösterin ve markanızın kalitesinden ödün vermeden çalıştığı mesajını algılara yerleştirin. 

Dijital ve Sosyal Medya Kanallarını Kullanmak

Günümüz internet teknolojisi ile daha uygun bütçelerle etkin pazarlama planı yapmak mümkün hale geldi. Kriz dönemlerinde pazarlama kanallarınızı yapılandırırken, dijital ve sosyal medya kanallarını kullanmanız, hem müşteri ihtiyaçlarını belirleyerek harekete geçme imkanı yaratır, hem de daha az bütçeyle geniş kitlelere ulaşabilirsiniz.

  

Nagihan Ünüvar

* Tüm yayınlarımızın hakları saklı olup, yayınlarımızın kullanılması için Markam Sen ve Nagihan Ünüvar'ın kaynak olarak gösterilmesi gerekmektedir.

bottom of page