top of page

KOBİ MARKALARININ DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ

 

Markalaşma, ürün ya da hizmetlerin, hitap ettiği sektörde değer yaratmasını sağlamak üzere yola çıkılan, markanın karakterini inşa ederek başlayan ve marka vaadinin en iyi şekilde ifade edildiği iletişim diliyle, hitap edilen kitle nezdinde farkındalık yaratmayı ve marka değerine ulaşmayı hedefleyen bir süreçtir.

Günümüzde, pazarlama ve iletişim kanallarının farklılaşmasıyla birlikte, sürdürülebilir bir marka olmak her zamankinden daha da zor bir hale geldi. Rekabetin yoğun olduğu bir ortamda öne çıkabilmek için, tüm faaliyetleri birbiriyle etkileşim halinde ve çok yönlü bir disiplinle yönetmek, takip etmek, analiz ederek hızlı bir şekilde aksiyon almak gerekmektedir.

 

Dijital Olgunluk

Dijital çağda yer almak ve dijital olarak olgun bir marka olmak için gerekli olan özellikler, dijitalin sunduğu araçlara hakimiyet, sürekli yenilenme kabiliyeti, dijital okuryazarlık ve derin öğrenmeyle müşteri ayak izini takip etmek ve marka iş yapış şekillerini dönüştürerek dijitale uyum sağlamaktır. Bu sürecini iyi yönetmek, hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etmeyi sağlar. Markanın, üretim, operasyon, tedarik, insan kaynağı, satış, pazarlama, stok ve lojistik süreçlerini kapsayacak şekilde tüm süreçleri dijitale uyumlu hale getirmek için yeterli kaynak ve bütçe planlaması yaparak markalaşma sürecine başlaması önemlidir.

Dijital olgunluk için yapılacak teknoloji yatırımına karar vermeden önce, hedefe odaklı stratejik bir dijital yol haritası oluşturulması önemlidir. Yapılacak teknoloji yatırımında, markanın kârına yüksek etki sağlayacak alanlardan başlamalı ve hızlı, kolay ulaşılarak uygulanabilir teknolojiler tercih edilmelidir.

 

KOBİ’ler Dijital Dönüşümde Kilit Rolde

Ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin %90’ından fazlasını KOBİ’ler oluşturmaktadır. Bu sebeple, dijital dönüşümde ülkemizin rekabet gücüne sahip olması, global arenada güçlü bir ülke olması, ekonomik kalkınma ve refah düzeyinin artmasında KOBİ’lerin kilit rolde olduğunu bize göstermektedir. Malesef, teknoloji yatırımlarının tedariğinde henüz ülkemizde yeterli yerli bir alt yapı ve ekosistem oluşmuş değildir. İşletmeler teknoloji tedariğini ağırlıklı olarak yurt dışından ve yüksek yatırım maliyetleriyle sağlamaktadır. Ülkemiz teknoloji sağlayıcılarının alt yapısını güçlendirmek ve KOBİ’lerin teknoloji yatırımlarına başlamasını sağlamak için, Devlet ve Kamu Kurumlarının sundukları destek ve teşvik kapsamını genişletmeleri ve bu desteklere kolay ulaşılabilir olması da kritik bir öneme sahiptir.

KOBİ’lerinde dijital dönüşüm yetkinliklerini artırmak için gerekli çalışmaları yapmaları, çalışanlarının dönüşüme uyum sağlamaları için gerekli eğitimlerin alınması önemlidir. Dijital dönüşümü gerçekleştirebilmek için de yüksek teknolojili üretime bir an önce geçilmesi gerekmektedir. Yüksek teknolojinin üretim hatlarına uygulanması büyümede itici güç olacak ve KOBİ’lerin AR-GE faaliyetlerine daha fazla yatırım yapmalarını sağlayacaktır.

 

Pazarlama Faaliyetlerinin Kişiselleştirilmesi

Dijitalin gücü tüketicilerin alışkanlıklarını da hızla değiştirdi. Ülkemiz nüfusunun %99’u mobil telefon kullanıcısı ve bu kullanıcıların %77’si akıllı telefona sahip. Alışveriş alışkanlıkları da, hem zamandan kazanmak, hem de birçok ürüne daha uygun fiyatla ulaşılabilmesi avantajıyla hızla dijitalleşiyor.

Bu bağlamda, ürünlerini fiziksel mağazada tüketiciyle buluşturan KOBİ’lerin, dijital mağazalarının alt yapılarını güçlendirmeleri ve kullanıcı dostu bir arayüzle ürünlerini dijital mağazalarında sunmaları önemidir. Pazarlama önceliklerininde kendi internet siteleri üzerinde satışa yönlendirecek şekilde olmasını tavsiye ediyorum. Böylece, site trafiğine hakim olarak, müşterilerine özel ve kişiselleştirilmiş ürün sunma kabiliyetlerini de artırabilirler. Akıllı araçların veri işleme özelliğiyle kendi büyük verilerine sahip olarak ilerleyebilirler. Ayrıca, fiziksel mağazaları ve dijital mağazaları arasında omni-channel (tam kanal) entegrasyonu sağlayarak, müşterilerini takip etmeleri, edinecekleri verileri birleştirerek tekil müşteri yaratmaları da satış kabiliyetini artıracaktır.

 

Özetle, KOBİ’lerin dijital dönüşüme uyum sağlaması için yüksek teknolojili üretime geçiş yapmaları, tüm süreçlerinde dönüşüm sürecini başlatmaları gerekmektedir. Dijital dönüşüm sürecini stratejik bir yol haritası eşliğinde başlatan KOBİ’lerin ülkemizde ve globalde rekabet güçleri artacak, inovasyon odaklı anlayışla sürdürülebilir markalar yaratılabilecektir.

 

Nagihan Ünüvar

-Eylül 2019-

* Tüm yayınlarımızın hakları saklı olup, yayınlarımızın kullanılması için Markam Sen ve Nagihan Ünüvar'ın kaynak olarak gösterilmesi gerekmektedir.

bottom of page