top of page

DİJİTAL EKONOMİ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI NASIL ETKİLİYOR?

 

Dijital teknolojiler her geçen gün daha fazla insanın yaşamının bir parçası haline geliyor. Zaman ve mekandan bağımsız bu yeni dünyada farkındalık düzeyi arttıkça daha fazla biliyor ve daha çok sorguluyoruz. Sorgulayan insan, teknolojiyle birlikte gelişiyor ve sınırların ötesine geçme kabiliyetine sahip oluyor.

 

Dijital dünya ile sınırlar ortadan kalkarken, dijital dönüşüme yatırım yapan işletmeler, bugünün ve yarının dünyasında varlıklarını sürdürmek adına önemli bir adım atıyorlar. İletişimin kolaylaştığı dijital dünya rekabeti artırırken, teknolojinin sağladığı zaman ve hız avantajıyla birlikte, yaratıcı, farklı ve ilham veren markalara ve insanlara ihtiyaç duyuluyor.

 

Dijital Ekonomiyle Değişen Haller

Ülkemiz ve dünyada alışveriş alışkanlıkları hızla dijitalleşiyor. Tüketici, istediği zamanda, dilediği yerde ve saatte takip ettiği markayla iletişim kurabiliyor, satın almak istediği ürünün siparişini verebiliyor. Dijital ekonomiyle hızlanan iş süreçleri, markaların tüketicilerin ihtiyaçlarını daha hızlı karşılamaları beklentisini beraberinde getiriyor. Tüketici ne istiyorsa hemen istiyor, çabuk vazgeçebiliyor ya da fikir değiştirebiliyor.

 

Bilgi Güçtür

Dijital platformda alışveriş yapan tüketiciler markaları yönlendirme gücüne sahipler. Taleplerini doğrudan ve anında paylaşabiliyorlar. Bu durum, markanın gerçek sahipleri olan tüketicilerin gücünü açıkça gösteriyor. Bu sebeple, kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet alımlarına öncelik veren tüketicilere yönelik gerçekleştirilecek pazarlama anlayışının, geleneksel ve kitlesel pazarlama anlayışından uzaklaşması gerekiyor. Farkındalığı artıran dijital teknoloji, tüketicinin araştırdığı ve satın almayı planladığı ürün/hizmetle ilgili önceden bilgi sahibi olmasına olanak veriyor. Bilginin güç olduğu bu ortam, bilinçli tüketici nezdinde değer yaratacak ve kabul görecek çalışmalar yapılmasını gerektiriyor.

 

Konumuz İnsan

Markaların, yaşanılan değişim sürecinin sadece iş yapış şekillerine yansıdığını unutmadan hareket etmesi gerekiyor. Sunulan ürün/hizmeti satın alacak olan insan, aradığını bulmak için teknolojiden faydalanıyor. Markalar için dijital teknoloji, hedef kitleye ulaşmak, iş süreçlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmaktır. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin konumuz her zaman insandır.

 

Dijital dünyanın en büyük avantajı ve insanın gelişimine katkısı belki de insanların kendilerini ifade edebilmesini sağlamasıdır. Dijitalleşmede güç tüketiciden yanadır. Tüketici, artık önüne sunulanı kısmet buymuş diyerek kabul etmiyor. Benzer benzeri çekiyor ve insanlar kendi özelliklerine yakın, düşüncelerine benzer insanların bulunduğu platformları tercih ediyor. Bu da mikro yayıncılığın önemini gösteriyor. Konumuz insan ve bugünün insanı bilinçli, ne istediğini biliyor.

 

Bana göre, günümüz insanının gönlünü fethetmek için anahtar kelime “İlham” olabilir.  

 

Nagihan Ünüvar

-Aralık 2019-

* Tüm yayınlarımızın hakları saklı olup, yayınlarımızın kullanılması için Markam Sen ve Nagihan Ünüvar'ın kaynak olarak gösterilmesi gerekmektedir.

bottom of page