top of page

360 DERECE PAZARLAMA

 

Bundan 10 yıl önce, product (ürün), price (fiyat), promotion (tanıtım), place (yer) olarak şekillenen pazarlamanın 4p’si ile hedef kitlenin belirlenerek, tanıtıma yönelik outdoor aktiviteler, lansmanlar, ilanlar, tv, radyo reklamları, müşteri ziyaretleri, geleneksel pazarlama stratejimizin uygulanmasında kullandığımız enstrümanlardı. Günümüzde, internetin hayatımıza girmesi, rekabetin artması, talepten çok arzın olması, ürün çeşitliliği, teknolojinin sürekli gelişmesi, tüketicilerin alternatiflerinin çoğalması, sosyal medya, markaların masa başında oluşturdukları geleneksel pazarlama stratejilerinin, tabloların, planların yerini, tüketici davranışlarının gözlemlenmesiyle oluşturulan, online ve ofline kanalların birarada kullanıldığı çok yönlü iletişim teknikleri ile şekillenen bütünleşik pazarlama yani 360 derece pazarlamaya bırakmıştır.

 

Artık, şirketler, pazarlama departmanlarına alacakları pazarlama uzmanlarının teknik altyapılarının olmasını, dijital pazarlama araçlarını etkin olarak kullanabiliyor olmalarını istiyorlar. Adwords, SEO, Web sitesi, sosyal medya içerik yönetimi, viral pazarlama, mobil pazarlama, elektronik posta pazarlama, dijital pazarlama araçları olarak tanımlanıyor ve tüketiciye ulaşarak, algı yönetimi, farkındalık, bilinirlik çalışmalarında belirleyici bir rol oynuyor. Aynı zamanda, sponsorluklar, sosyal sorumluluk projeleri ile gerçekleştirilen ve tüketicilerin katılımının sağlandığı projeler ile pazarlama metodları yeniden şekilleniyor. Her yeni gün yeni bir mecra ile dijital dünyaya yer alan ve tüketiciler ile bire bir iletişim için önemli bir araç olan sosyal medyanın sürekli güncel tutulması, trendlerin ve teknolojinin takip edilmesi gerekiyor.

 

Kısacası, bütünleşik pazarlama yani 360 derece pazarlamayı, online ve offline tüm iletişim kanallarının, birbiriyle uyum içerisinde, ortak iletişim dili kullanılarak yönetilmesi olarak özetleyebiliriz. Her yönü ile tüketicinin takip edilmesi, davranışlarının incelenmesi, pazarlama araştırmaları ile tüketicinin nabzının tutulması, rakiplerin ve trendlerin sürekli takip edilmesi ve farkındalık yaratılması için 360 derece pazarlama yaklaşımı, firmaların pazarlama planlarını oluştururken dikkat etmesi gereken önemli bir kriterdir.

 

360 derece pazarlama uygulayarak başarılı olan markalar arasında, Coca Cola’yı, Turkcell’i, L’oreal’I örnek olarak gösterebiliriz. Tüketiciye yakın, temas halinde, internet etkin kullanarak 360 derece pazarlama yapan markalar çağa ayak uydurarak başarıya ulaşan markalardır.

 

Nagihan Ünüvar

* Tüm yayınlarımızın hakları saklı olup, yayınlarımızın kullanılması için Markam Sen ve Nagihan Ünüvar'ın kaynak olarak gösterilmesi gerekmektedir.

bottom of page