Kişisel Marka Danışmanlığı

Girişimcilere ve profesyonel yöneticilere özel olarak hazırladığımız hizmetimiz kapsamında, danışanların marka yolculuğuna rehberlik ederek, farkındalıklarını geliştirmelerini sağlamayı ve yetkin oldukları alanda marka olmalarını hedefliyoruz.

Markam Sen Kişisel Marka Danışmanlığı Yönetim Süreci:

  1. Sürecimiz hikayenizi dinlemekle başlıyor. Hikayenizi dinlerken hedefimiz sizi anlamak ve öz değerlerinize ulaşarak, sizi siz yapan ve farklılaştıran özelliklerinizi anlamayı hedefliyoruz. Dinleme sürecimizin sonunda, siz markasının GZFT (SWOT) analizini hazırlıyor, yol haritasını belirliyoruz.

  2. Yol haritanız eşliğinde, kişisel markanızın iletişim diline, sosyal mecralarda duruşuna, karakterine, söylemlerine netlik kazandırıyoruz.    

  3. Kişisel markanızın mecralarda görünmeye başladığı uygulama aşaması olan üçüncü adımda, markanızın CEO'su olarak yola çıkıyorsunuz. Bu süreçte geri bildirimleri analiz ederek, geliştirme çalışmalarınıza danışmanlık yapmaya devam ediyoruz. 

      Kişisel Marka Danışmanlığı hizmetimizin süresi 3 aydır.